Podnikové vzdělávání

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Elektro-Štaif s.r.o.

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004811
Poskytovatel:  Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Řešitel na Elektro-Štaif s.r.o.: Ing. Zdeněk Štaif
Trvání projektu: 1.11.2017 - 31.10.2019
 

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci tj. osoby, které jsou v pracovněprávním společnosti Elektro-Štaif s.r.o.

Prostředky na tento projekt jsou poskytnuty z Evropských sociálních fondů z Operačního programu Zaměstnanosti.

Logo OPZ barevné      MPSV