Plzeň - Generální ředitelství plynáren

nákladově 6,5 mil.
Silnoproudé rozvody, hromosvod a uzemnění, parapetní žlaby, rozvody pro PC, osvětlení a interiéry. Rozvaděče, doba realizace 4/1997 - 11/1997

Plzeň Generální ředitelství 1 Plzeň Generální ředitelství 2  Plzeň Generální ředitelství 3  Plzeň Generální ředitelství 4